YOUNG 

ESSENTIALS
Vikten av ett hej


Casio jobbar på Fryshuset som ungdomsvärd och drömmer om att bli socialpedagog.
Han brinner för att skapa relationer, lösa konflikter, guida och skapa positiv förändring för unga varje dag.
”Jag får ofta den frågan, hur jag klarar av att sätta gränser samtidigt som jag har en relation. Jag gör det genom att skapa relation. Det hänger ihop. Genom att skapa relation, har jag större möjlighet att sen visa och sätta gränserna - på ett bra sätt. Börja inte med att sätta gränser, utan börja med att säga hej.”“Börja inte med att sätta gränser, utan börja med att säga hej.”


Casio föddes av somaliska föräldrar i Finland och flyttade tidigt till Sverige. Idag jobbar han med ungdomar på Fryshuset som ungdomsvärd och drömmer om att bli socialpedagog. Han brinner för att skapa relationer, lösa konflikter, guida och skapa positiv förändring för unga varje dag.

Hur är det att jobba på Fryshuset och Lugna Gatan?

Jag trivs här från botten av mitt hjärta. Och den glädjen, det är verkligen inget jag fakear! Unga frågar mig ofta hur jag orkar vara så glad hela tiden, de frågar om jag fakear, och jag säger alltid att nej det gör jag inte. Det är så jag är! Mycket ändrades när min mamma skickade mig till Somalia i ett år efter gymnasiet. Det var det bästa som hänt mig. Hade hon inte gjort det - jag tror inte jag hade varit den jag är idag. Tiden i Somalia bytte hela min tankeställning om livet, om mig själv. Det var då jag blev den jag är idag, någon som hela tiden försöker vara godhjärtad.

Vad är det viktigaste att tänka på om man vill jobba med unga?

Genom hela mitt liv, privat och professionellt, så har jag alltid kunnat landa i samma tanke och värdegrund: behandla andra som du själv vill bli behandlad. Då kommer man långt. Här på Fryshuset innebar det att jag började med strategin att säga hej till alla. Fastän de inte säger det tillbaka. Det gör stor skillnad.

Ett hej som gör skillnad, hur då?

Det skapar nyfikenhet, och förtroende. Jag visar att dörren står på glänt, om de behöver mig, men att de själva måste ta steget över tröskeln. Jag låter dem komma till mig. Väl där kan jag fortsätta med att bygga en mer kontinuerlig relation, och sen fortsätta med motiverande samtal.Jag brukar lägga särskilt fokus på att peppa dem att slutföra gymnasiet, då jag har erfarenhet och perspektiv gällande just det. De kan på så vis relatera till mig och lita på det jag säger. Det blir ofta ett konstant samtal, varje dag över lång tid. Vilket ger påverkan på ett helt annat sätt än bara ett samtal. Och sen vissa dagar har vi bara kul och garvar om allt. Kör aktiviteter, som jag själv ordnar ibland. Det är också viktigt, och bidrar till att de unga känner sig trygga med och kring mig.

Hur klarar du av att sätta gränser om så mycket hänger på relationen?

Jag får ofta den frågan, hur jag klarar av att sätta gränser samtidigt som jag har en relation. Jag gör det genom att skapa relation. Det hänger ihop. Genom att skapa relation, har jag större möjlighet att sen visa och sätta gränserna - på ett bra sätt. Börja inte med att sätta gränser, utan börja med att säga hej.

Vad blir nästa steg?

Jag vill komma in på socialpedagogutbildningen jag söker nu. Socionomprogrammet blir för svårt att klara på distans, och med en son på väg måste jag också vara realistisk ekonomiskt. Jag trivs med att bidra på det sätt jag gör idag. Här löser människor samhällsproblem varje dag. Bara genom att säga hej.

Casio jobbar som ungdomsvärd på Fryshuset och Lugna Gatan.